Welkom

Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor veilige en gezonde werkomstandigheden. Uitspraken doen over de veiligheid van een werkplek en het voldoen aan alle veiligheidseisen, vereist deskundigheid.
 
Een veiligheidskundige mag gezien worden als specialist op het gebied van veilig werken. Kort samengevat is een veiligheidskundige iemand die (meer dan gemiddeld) kennis heeft van en/of onderzoek doet naar methodieken waarmee gevaren op een werkplek geïnventariseerd en geanalyseerd worden. Een veiligheidskundige kan de eigenaar/ opdrachtgever/ vergunninghouder/ gebruiker/ stichting, die verantwoordelijkheid dragen voor veiligheid binnen hun organisatie, van dienst zijn/ ondersteunen.  
 
Ook houdt een veiligheidskundige zich bezig met normstellingen aangaande veilig werken. Op basis van onderzoek plus vigerende wet- en regelgeving adviseert een veiligheidskundige op welke wijze gevaren en risico's binnen een organisatie het beste voorkomen of beheerst kunnen worden.
 
Volgens uitspraak van De Hoge Raad d.d. 23 maart 2012 heeft een bedrijf dat een zelfstandige (ZZP-er) inhuurt, net als voor medewerkers met een (vast) dienstverband, de zorgplicht voor veiligheid. Bedrijven moeten zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid voor hun bedrijf, hun werknemers en voor derden. Het niet voldoen aan vigerende wet- en regelgeving, daarbij kan ook gedacht worden aan het voldoen aan verzekeringspolisvoorwaarden, kan grote consequenties hebben voor de voortgang van een bedrijf na een incident.

 

Copyright © 2016 Nense. Alle rechten voorbehouden.