Veiligheid bij evenementen

Deze begeleiding/ advisering is bedoeld voor organisaties die een evenement organiseren en zelf (bijvoorbeeld als voorgeschreven in de vergunning) voor de vereiste hulpverlening/ veiligheid moeten zorgen.

Begeleiding kan bijvoorbeeld bestaan uit:

  • Beschikbaarheid van benodigde BHV-organisatie
  • Beschikbaarheid van vluchtwegen etc.
  • Controle van gebruikte middelen (keuring en onderhoud)
  • Controle op afdoende kennis en opleiding van uitvoerende personen

Op wens kan binnen de eigen organisatie of vooraf aan een evenement een oefening worden gehouden inclusief
LOTUS* slachtoffer(s) ten behoeve van overdracht van slachtoffers aan de interne en/of externe hulpverlening. Een dergelijke oefening kan ook worden gehouden na een BHV-opleiding of als een nulmeting om te toetsen of en zo ja welke verbeterpunten binnen de eigen organisatie nog aanwezig zijn.
 
*LOTUS: 'Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers'

 

Copyright © 2016 Nense. Alle rechten voorbehouden.