Machineveiligheid/ CE markering

De Europese commissie stelt richtlijnen op het gebied van productveiligheid vast in de vorm van de CE-markering. CE staat voor Conformité Européen en is een merkteken, dat een product voldoet aan de minimale (veiligheids)eisen uit de diverse richtlijnen. Ook zijn er Europese richtlijnen voor Arbeidsomstandigheden.
 
Zo zijn er bijvoorbeeld de volgende richtlijnen:

 • ATEX
 • Beeldschermwerk
 • EMC
 • Geluidsemissie
 • Laagspanning
 • Liften
 • Machine
 • PED (Pressure Equipment Directive)
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Productaansprakelijkheid
 • Speelgoedrichtlijn
 • Tillen
 • Trillingen
 • Veilig werken op hoogte
 • Zwangerschap

De CE-markering is voor machines in 1995 van kracht geworden en wordt in principe door de fabrikant aangebracht (of de importeur als de machine van buiten de Europese Unie is geïmporteerd).
Pas als de machine voldoet mag CE-markering worden aangebracht. De fabrikant is uiteraard aansprakelijk voor eventuele gevolgen.

De volgende 7 stappen dienen te worden doorlopen, voordat CE-markering kan worden aangebracht:

 1. Nulmeting
 2. Vaststellen van de systeemgrenzen en alle gebruiksvariaties
 3. Risicobeoordeling
 4. Gebruikershandleiding
 5. Technisch constructiedossier
 6. Verklaring van overeenstemming volgens bijlage IIA (verklaring van overeenkomst) of IIB (verklaring niet voltooid)
 7. CE-markering aanbrengen

Uw organisatie wordt geadviseerd en/of begeleid bij het inventariseren en evalueren van aanwezige risico’s en op machineveiligheid ondersteunen tot en met de CE-markering. Ook kan door controle van de bij de machine verplichte documenten advies worden gegeven of begeleid worden bij een opleveringskeuring/ overdracht van een nieuwe of gereviseerde installatie.

 • Oplevering
 • Nulmeting
 • CE geeft geen garantie voor veiligheid van gebruikers, dat dient de organisatie zelf te borgen

Toelichting

Een CE markering wil niet zeggen dat een machine ook veilig in gebruik is, daar moet elke organisatie zelf aanvullend onderzoek naar uitvoeren!

Bijvoorbeeld door middel van een keuring vooraf aan ingebruikname.

 

Copyright © 2016 Nense. Alle rechten voorbehouden.