Diensten

Door de jaren heen is door opleiding en ervaring de beschikbare expertise binnen Nense steeds uitgebreid.

Onderstaand enkele voorbeelden waarvoor u dienstverlening van Nense kunt ontvangen:

 • Advisering/ controle op het voldoen aan zorgplicht door opdrachtgever/ directie/ eigenaar
 • Advisering/ begeleiding bij implementatie van de arbo catalogus(sen) van uw branche
 • Advisering/ begeleiding/ uitvoering van uw (branche) Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) ook op buitenlocatie of voor specifieke onderwerpen als een besloten ruimte of veilig werken op hoogte
 • Veiligheidskundige begeleiding/ ondersteuning in het kader van VCA certificatie en veiligheids- & gezondheidsplannen (V&G plannen) 
 • Ondersteuning door een veiligheidskundige (op werklocatie), bijvoorbeeld in het kader van uw VCA certificatie, ISO certificatie of het voldoen aan veiligheids- en gezondheidsplannen (V&G plannen)
 • Veiligheidskundige begeleiding bijvoorbeeld tijdens revisie/ groot onderhoud/ 'turn around event' (o.a. ervaring in energiecentrales en opbouw van windturbines/ windmolens)
 • Advisering/ begeleiding bij toetsingskader 'veilig onderhoud aan gebouwen'
 • Advisering (arbeids)veiligheid, werkplekinrichting en/of inboedel voorafgaand aan een fusie of overname 
 • Hierbij kan worden gedacht aan Vendor Due Dilligence ten aanzien van (arbeids)veiligheid. Bijvoorbeeld: is de RI&E volledig en actueel, wat is de staat van keuring en onderhoud, is er risico op brand, explosie of een incident met gevaarlijke stof, is er een besloten- of andere gevaarlijke omgeving (valgevaar) en zijn kennis, opleiding en middelen van medewerkers op een gewenst niveau
 • Advisering brandveiligheid/ explosieveiligheid (ATEX, ATmosphères EXplosibles), voor gebouwen maar ook voor biogasinstallatie e.d.
 • Controle op het voldoen aan bouwkundige brandveiligheid/ vluchtwegen
 • Uitvoeren van een nulmeting arbeidsomstandigheden binnen de eigen organisatie inclusief het werken op (buiten) locatie en onder/in bijzondere werkomstandigheden
 • Veilig werken op hoogte en/of in diepte (inclusief Rope Access)
 • Veilig werken in een besloten- of bijzondere ruimte
 • Veiligheid bij steigerwerk (door een toezichthouder steigerbouw en steigerinspectie)
 • Veiligheid bij evenementen (BHV-organisatie, arbeidsmiddelen, voorzieningen)
 • Basishulpverlening-/ bedrijfshulpverleningsorganisatie, nulmeting/ opzetten van een BHV-organisatie/ begeleiding of waarneming tijdens een BHV-oefening
 • Controle op machineveiligheid (inclusief het voldoen aan CE markering en uitwerken van gebruikshandleiding(en))
 • Inzet en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • Advisering/ begeleiding van het arbo-management en/of de personeelsvertegenwoordiging.
 • Veiligheid binnen logistiek en transport
 • Controle en/of begeleiding bij interne- en/of externe interne audit
 • Nulmeting van de arbeidsomstandigheden binnen de organisatie
 • Begeleiding/ controle/ opzetten van registratie (verplichte) keuringen en onderhoud
 • Advisering in het kader van arbeidsveiligheid voor de ‘Economisch Meest Voordelige Investering’ (EMVI)
 • Advisering/ begeleiding/ controle van Safety Performance Indicator Contractors (SPIC) zo als bijvoorbeeld gebruikt binnen Rijkswaterstaat

 

Waar gewenst of nodig is collegiale inzet van een bedrijfsarts, arbeidshygiënist of andere (arbo)deskundige mogelijk.

 

Copyright © 2016 Nense. Alle rechten voorbehouden.