Brandveiligheid/ATEX

Deze dienstverlening is bedoeld om u van dienst te zijn bij het inventariseren van een brand- en/of ATEX* (explosiegevaarlijke) situatie binnen uw organisatie. Maar ook is het mogelijk uw medewerkers te begeleiden om met brandgevaarlijke en/of explosiegevaarlijke situaties om te gaan.

Bij dergelijke gevaarlijke situaties kan gedacht worden aan de aanwezigheid van (licht)ontvlambare materialen maar ook de aanwezigheid van een biogasinstallatie of een omgeving waar een (stof)explosie denkbaar is. Ook kan uw locatie gecontroleerd worden op brandveiligheid als bijvoorbeeld correcte uitvoering van brand- (en/of rookveilige) doorvoeren, voldoende en geschikte vluchtwegen en beschikbare blusmiddelen. Naast controle op brandveiligheid kan ook de beschikbaarheid van de eigen BHV-organisatie getoetst worden. U mag daarbij, naast een kantoor- of productie-omgeving, ook denken aan een verzorgingshuis en dergelijke. 

Bij aanwezigheid van een specifiek risico dient de eigen BHV-organisatie daar afdoende op te zijn voorbereid
 
 
* ATEX = Atmosphères Explosibles

 

Copyright © 2016 Nense. Alle rechten voorbehouden.