Bouwveiligheid

Uw organisatie kan worden geadviseerd, begeleid en/of getoetst in het kader van:

 • Arbeidsveiligheid/ bouwveiligheid door een (middelbaar-/ hogere- veiligheidskundige) bij nieuwbouw, verbouw, groot onderhoud maar ook bij revisie, renovatie, sloop of herinrichting binnen uw organisatie.

Bij arbeidsveiligheid/ bouwveiligheid kan gedacht worden aan:

 • Het toetsen en/of uitwerken van veiligheids- en gezondheidsplan (V&G plan).
 • Controle/ advies op (arbo)veiligheid vooraf en/of tijdens de werkzaamheden.
 • Controle/ advies op (arbo)veiligheid vooraf aan ingebruikname.

Controle/ advies en/of begeleiding op aanwezige risico’s, bijvoorbeeld: 

 • Veilig werken op hoogte/ veilig werken boven diepte, veilig werken in diepte.
 • Veilig werken in een besloten- of bijzondere ruimte.
 • Controle/ advies op machineveiligheid (Machinerichtlijn (CE) en arbeidsveiligheid).
 • Steigerwerk (toezicht/ inspectie door toezichthouder steigerbouw en steigerinspectie*).
 • (Verplichte) keuring en onderhoud van te keuren en onderhouden middelen.
 • Veiligheidskundige begeleiding en/of controle, bijvoorbeeld in het kader van VCA- of ISO- certificatie.
 • Controle/ advies op aansprakelijkheid bij bouwveiligheid voor eigenaar, beheerder, opdrachtgever en/of werkgever.

Per 1 april 2012 moet in de aanvraag van een bouwvergunning worden aangetoond dat onderhoud aan een gebouw veilig uitgevoerd kan worden conform toetsingskader ‘veilig onderhoud aan gebouwen’. Waar nodig of gewenst zijn daartoe passende maatregelen/ voorzieningen getroffen.

U kunt naar wens veiligheidskundige-, bouwkundige- en/of technische ervaring ontvangen om (arbeids)veiligheid voor u te toetsen en waar mogelijk/ gewenst te optimaliseren.

Praktische ervaring is onder andere opgedaan tijdens (veiligheidskundige) werkzaamheden in nieuwbouw/ verbouw, groot onderhoud, revisie etc., opbouw/ montage van windturbines, uitbreiding van rioolwaterzuivering, advisering voor onderwijs, voor productiebedrijven etc.

Zie bijvoorbeeld: www.richtlijnsteigers.nl

 

Copyright © 2016 Nense. Alle rechten voorbehouden.