BHV organisatie

Uw eigen BHV-organisatie voor de basishulpverlening (voorheen: bedrijfshulpverlening) kan worden begeleid, opgezet, geoptimaliseerd en/of geauditeerd.
 
Naast het uitvoeren van een nulmeting (inventarisatie van aanwezige risico's, benodigde BHV-ers en BHV-middelen) kan indien gewenst voor opleiding van de BHV-ers en BHV-oefening(en) worden gezorgd. Hierbij kan in overleg gebruik worden gemaakt van LOTUS* slachtoffers en/of diverse oefenhulpmiddelen.
 
Door middel van een BHV-audit/ nulmeting kan aan u worden gerapporteerd, of en zo ja, welke verbetermogelijkheden binnen uw BHV-organisatie aangetroffen zijn.
 
Aan de hand van een inventarisatie van uw eigen organisatie ontvangt u advies voor het verder begeleiden en opleiden van uw BHV-ers en/of aanvulling van uw BHV-middelen.
 
Een BHV-opleiding kan bestaan uit een 'standaard' BHV opleiding maar ook uit een meer gespecificeerde BHV-opleiding, bijvoorbeeld voor het werken op hoogte of in een besloten ruimte.
 
Na opleiding van de BHV organisatie kan ondersteuning worden verleend bij het opzetten/verbeteren van de BHV-organisatie of het uitvoeren van een BHV-audit, al dan niet met behulp van LOTUS slachtoffers en overige oefenmiddelen.
 
 * LOTUS - Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers

 

Copyright © 2016 Nense. Alle rechten voorbehouden.